บอร์ดแม่เหล็กซ่อนหา รุ่นสิ่งรอบตัว ทุกชิ้นเป็นแม่เหล็ก ไม่หลุดง่าย Magnetic Hide & Seek Board

บอร์ดแม่เหล็กซ่อนหา รุ่นสิ่งรอบตัว ทุกชิ้นเป็นแม่เหล็ก ไม่หลุดง่าย Magnetic Hide & Seek Board

฿1,095.00

The Scoop

This exciting wooden activity board features nine hinged doors. When opened, a colorful magnetic piece is revealed. Move the pieces behind different doors for guessing fun!

Details

 • Magnetic puzzle board with hinged doors
 • Open the doors to find removable magnets.
 • Improves memory and fine motor skills.
 • Lots of ways to mix, match, guess and play!
 • Sturdy wooden construction

Specs

 • Product: 0.6″ x 9″ x 12″ 1.6 lbs
 • Package: 12.2″ H x 9.5″ W x 0.7″ L

Discover Countless Ways To Play

 • Ask the child to identify the picture on each door and on each magnetic piece.

 • Place the pieces behind their corresponding doors. Ask the child to find each piece by asking guided questions. For example: “Where would you find pirate’s treasure?”

 • Place the pieces randomly in the spaces on the board. Ask the child to study the pieces before closing the doors. Ask the child to find the pieces behind each door by memory.

 • Randomly place each magnetic piece behind a door. Ask the child to open the doors and identify pieces that are incorrectly placed.

 • Place 3 or more pieces face up in front of the child. Ask him/her to study the pieces before closing his/her eyes. Remove one piece. Ask the child to identify the piece.

 • Ask the child to create a story using the images that appear on the pieces and the board. For example: “A pirate’s parrot found the treasure chest and hid it in the oven!”

฿1,095.00

Add to cart
Buy Now
color

, , ,