โรงหนังหุ่นมือรุ่นตั้งพื้นไม่มีหุ่นมาในชุด Deluxe Puppet Theatre